Dyskusyjny Klub Książki świętował dziesiątą rocznicę

Dyskusyjny Klub Książki świętował dziesiątą rocznicę

OBORNIKI. 22 lutego obornicki DKK świętował 10 rocznicę swojej działalności. Inauguracyjne spotkanie, inicjujące powstanie klubu, odbyło się 28 lutego 2007 roku, jako odpowiedź na ogólnopolski projekt „Programu Operacyjnego Promocji Czytelnictwa” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem akcji był Instytut Książki i British Council.  W ciągu dziesięciolecia istnienia zmieniała się liczba uczestników oraz skład osobowy, ale kilka pań uczestniczy w spotkaniach od samego początku.

Podkreślamy „pań”, bowiem do klubu nie należy żaden mężczyzna.  Ten uroczysty jubileusz uświetnił przygotowany przez cukiernię państwa Maćkowiaków tort, który ozdobiło logo klubu oraz symboliczna lampka wina. Z rozrzewnieniem i dowcipem wspominano, co wydarzyło się przez te lata, jakie książki zapadły im w pamięć, przeglądano archiwalne zdjęcia. Nie zapomniano również o głównym celu spotkań, czyli omawianiu przeczytanej książki.  Tym razem „książką obowiązkową” była „Niewidzialna korona” Elżbiety Cherezińskiej, przybliżająca (w dużym uproszczeniu i pewnymi zastrzeżeniami) okoliczności zabójstwa Przemysła II i walkę o spuściznę po nim, a wątki związane z rodami wielkopolskimi Nałęczów i Zarembów a także opisywane miejsca, które znamy, stanowią lekturę tym bardziej interesującą.

Podobne artykuły