822 wyjazdy i 163 pożary

822 wyjazdy i 163 pożary

OBORNIKI. Tyle razy strażacy w minionym roku musieli wyjeżdżać by ratować życie na Ziemi Obornickiej. W miniony piątek strażacy z całego powiatu zjechali się do komendy w Obornikach by świętować kolejny przepracowany rok jak również zaprezentować swoje dokonania podczas odprawy rocznej. Na spotkaniu oczywiście prócz samych strażaków zjawili się między innymi wójt Ryczywołu Renata Gembiak-Binkiewicz, burmistrz Piotr Woszczyk, wicestarosta Andrzej Okpisz i wielkopolski komendant wojewódzki Andrzej Bartkowiak.

Po złożeniu przez st. kpt. Dariusza Szramę meldunku nastąpiła część oficjalna, podczas której wielkopolski komendant wojewódzki wraz z komendantem powiatowym w Obornikach st. bryg. Sławomirem Zdrenką wręczyli następującym osobom decyzje mianowania na nowe stanowiska służbowe: st. kpt. Patrykowi Tasarzowi– na stanowisko dowódcy JRG,asp. sztab. Maciejowi Krasowskiemu– na stanowisko z-cy dowódcy JRG, oraz mł. ogn. Maciejowi Botta– przydzielono realizację obowiązków na samodzielnym stanowisko ds. kontrolno–rozpoznawczych. Po czym Zdrenka przedstawił w skrócie zeszłoroczne dokonania swoich podopiecznych.W poprzednim roku strażacy interweniowali w 822 zdarzeniach, 163 pożarach, 628 miejscowych zagrożeniach i 30 alarmach fałszywych. Mimo szybkiej i profesjonalnie niesionej pomocy w zdarzeniach śmierć poniosło 13 osób. Średni czas dojazdu do zdarzeń był 7 min. 45 s., w przypadku interwencji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia czas dojazdu wyniósł 7 min i 2 s.

Ważnym elementem działalności komendy były akcje profilaktyczno–edukacyjne, których owocem było przeprowadzenie wraz z Komendą Powiatową Policji w Obornikach oraz Stowarzyszeniem Wodniackim „Aplaga” szeregu szkoleń, prelekcji i pogadanek. Ponadto szeroko realizowana były akcje prewencyjne „Otwarte Strażnice, „ Bezpieczne Zbiory”, czy „Czad i Ogień – Obudź Czujność”. Ważnym elementem było doskonalenie zawodowe, które realizowane było podczas rozpoznawania operacyjnego obiektów oraz współdziałanie i szkolenie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi powiatu obornickiego. Największą ilość interwencji odnotowały: OSP Rogoźno – 219, OSP Parkowo – 56, OSP Ryczywół – 63, OSP Gościejewo – 41 i OSP Ocieszyn -40.  Później rozpoczęły się podziękowania. Od wójta przez burmistrza do wicestarosty nikt nie miał innych słów niż pochwały i domu dla obornickich strażaków.

Ostatnie słowa wystąpienia Komendant Zdrenka  skierował do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej, którym podziękował za wkład pracy oraz podkreślił, że to dzięki ich indywidualnemu zaangażowaniu wizerunek obornickiej straży pożarnej jest oceniany pozytywnie, co ma bezpośredni wpływ na wysoką ocenę wśród nie tyko obornickiego społeczeństwa ale i w całym kraju.

Podobne artykuły