Powiat wsparł kościelne zabytki

POWIAT OBORNICKI. Zarząd powiatu obornickiego przeznaczył około 150 tysięcy na konserwację zabytków sakralnych.  Z tej puli Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach otrzymała dotację w kwocie 31 700 złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które będą wykonywane przy zabytkowych organach.

Tu warto dodać, że 27-głosowe organy firmy W. Sauer Orgelbau z Frankfurtu nad Odrą są jednymi z 1100 wykonanych przez urodzonego w 1831 r. w Schönbeck Wilhelma Sauera oraz jego pracowników, twórców takich instrumentów jak te w berlińskiej katedrze, powstałych na przełomie wieków XIX i XX w kościele św. Tomasza w Lipsku, czy wreszcie największych swego czasu organów świata we wrocławskiej Hali Stulecia zmontowanych w 1913 roku, dziś częściowo znajdujących się we wrocławskiej katedrze. Wiele z tych instrumentów dziś już nie istnieje lub nie zachowało się w swojej pierwotnej formie.  Obornickie organy są chronione prawem i w październiku 2014 roku zostały wpisane do rejestru zabytków, a kościół uzyskał stosowne pozwolenie od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie na nich prac konserwatorskich i restauratorskich.  Kosztorys na renowację organów opiewa na kwotę 69 310,50 zł., a dzięki znaczącej dotacji z powiatu łatwiej będzie prace wykonać. Po konserwacji będą należały do najlepszych z trzech instrumentów mistrza Sauera, które zachowały się w Polsce i poza Obornikami znajdują się w płockiej bazylice oraz kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku.

20 tysięcy wpłynie na konto parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Świata w Parkowie. Jest to dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowym obrazie Matki Bożej z dzieciątkiem. Będzie to II etap konserwacji XVII-wiecznego obrazu Matki Bożej z dzieciątkiem wraz ze srebrnymi sukienkami. Nie jest to dzieło o znaczącej wadze artystycznej lub historycznej, ale ma wartość sentymentalną dla wiernych z lokalnej parafii. Kosztorys tego etapu prac opiewa na kwotę 23.000 złotych, więc dotacja pokryje lwią część tej kwoty.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Budziszewku otrzymała wsparcie w kwocie 25 000 złotych z przeznaczeniem na remont elewacji. To niemal połowa potrzeb, bowiem kosztorys opiewa na kwotę 55.064,81 zł i to bez remontu płotu. Kościół został w zbudowany 1755 roku i był restaurowany w latach 1871 i 1906.  Od września 1970 roku jest wpisany do rejestru zabytków jako dobro kultury i posiada pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odnowienie elewacji zewnętrznych kościoła. Przeznaczona przez powiat dotacja będzie przeznaczona nie tylko na remont elewacji, ale też na restauracje nadgryzionego zębem czasu zejścia do piwnicy.

Podobne artykuły