Walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna

ROGOŹNO. Szczególną okazją do podsumowania zrealizowanych w minionym roku zadań było dla członków Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna walne zebranie. Prezes Lucyna Bełch złożyła wszystkim życzenia noworoczne, a w swoim sprawozdaniu przypomniała najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym roku. Były to uchwalenie nowego Statutu TPR, zorganizowanie dwóch wycieczek regionalnych, ciekawe spotkania tematyczne, patronat nad Społeczną Szkołą Muzyczną, udział w uroczystościach miejsko – gminnych, przeprowadzenie dwóch konkursów: historycznego oraz literacko-plastycznego w związku z obchodzonym Rokiem Przemysła II, propagowanie idei wystawienia w Rogoźnie pomnika tego władcy.

Jednakże najważniejsze z tych zrealizowanych zadań to: przygotowanie do druku i wydanie przez TPR dwóch książek, zainicjowanie akcji umieszczenia na rogozińskim cmentarzu tablicy upamiętniającej 26 ofiar hitlerowskiego terroru oraz zwycięstwo w XVII edycji konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” ogłoszonego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego.  Nagrodzony projekt nosił nazwę: „Rok Przemysła II w Rogoźnie”. Wydawnictwa, które ukazały się dzięki TPR to „Zamek Przemysła II w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta i jego zaplecza od IX do XVIII wieku” autorstwa Mieczysława Brusta oraz publikacja „Przemysł II” pod redakcją Lucyny Bełch, pokłosie ogłoszonego przez radę miejską Rogoźna „Roku Przemysła II”. Wspomniana publikacja zawiera biografię Przemysła II, opracowaną przez W. Olenderską, tekst przywileju lokacyjnego Rogoźna, a także prace literackie i plastyczne dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych przez TPR  we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju  i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek”.

Lucyna Bełch podziękowała najbardziej aktywnym członkom za ofiarność i zaangażowanie. Poinformowała też o działalności rogozińskiej rady muzealnej, w skład której weszło czworo członków TPR: Władysław Ruks, jako przewodniczący oraz Lucyna Bełch, W. Olenderska  i A. Ziółkowska.  Podczas dyskusji Marian Sokołowski raz jeszcze apelował o to, by dwie nowe rogozińskie ulice poświęcić tak zasłużonym obywatelom miasta jak Wysocki i profesor A. Klawek. Na koniec uczestnicy walnego zebrania podjęli decyzję o zorganizowaniu w kwietniu wyjazdu do Poznania, do Muzeum Sienkiewicza oraz do Zamku Królewskiego na Górze Przemysła.

Podobne artykuły