Tańszy wykup mieszkań

OBORNIKI. W gminie ruszył program wykupu lokali mieszkalnych, stanowiących własność komunalną, po preferencyjnej cenie. Każdy najemca zasobu komunalnego, który do 30 czerwca złoży stosowny wniosek, skorzysta z wyższych bonifikat. Do wniosku należy dołączyć kserokopie umowy najmu na lokal oraz zaświadczenie od zarządcy zasobu mieszkaniowego, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, że najemca nie zalega z zapłatą należnego czynszu. Wyższe bonifikaty dotyczyć będą tylko wniosków złożonych do 30 czerwca.

Podobne artykuły