Socrealizm w bibliotece

Socrealizm w bibliotece

OBORNIKI. „Pracujemy w trójkę – budujemy za 12-tu”. „Uprzejmie i szybko obsługujemy ludzi pracy”, „Korzystanie z uzdrowisk da ci radość i siły do pracy”, „Pozdrawiamy kobiety pracujące dla pokoju i rozkwitu ojczyzny”. Te i inne treści można zobaczyć na plakatach zebranych w Bibliotece Publicznej w Obornikach, gdzie w piątkowy wieczór otwarto kolejną wystawę. Wystawę plakatów i książek z okresu 1948-56.

Plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, a wystawie towarzyszyły rekwizyty nawiązujące do tamtego okresu i pochodzące ze zbiorów Izby Regionalnej. Dzieło socrealistyczne musiało spełniać następujące warunki: uzewnętrzniać partyjną postawę twórcy (obowiązek należenia do partii), ukazywać rzeczywistość jako walkę nowego ze starym, ale w perspektywie afirmacji nowego, odznaczać się prawdą i konkretnością obrazu, wyrażać właściwą tendencję wychowawczą ( tzn. ideologię socjalizmu), czerpać z tematyki współczesnej, proletariackiej, charakteryzować się „ludowością”, przedstawiać typowych ludzi w typowych sytuacjach, być przepojone rewolucyjną romantyką, ukazywać bohatera pozytywnego, jako wzór nadający się do naśladowania oraz wyrażać bezwarunkowy optymizm i nieprzejednanie w walce z wrogiem klasowym.

Doskonała sztywność socrealizmu sprawiła, że jego poetyka stała się obiektem kpin i uśmieszków. Wystawę można oglądać do końca lutego.

Podobne artykuły