Co z gruntami w Rudkach

OBORNIKI. Wśród pytań docierających do naszej redakcji było też to dotyczące gruntów w części Obornik zwanej Rudkami. Pytający chciał wiedzieć, czy planowana jest tam budowa mieszkań i w jakim systemie. Sprawdziliśmy i odpowiadamy.  Przez najbliższe 20 lat nie powstaniu tam żadna inwestycja. Grunty po wschodniej stronie szosy czarnkowskiej stanowią własność skarbu państwa i są w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. Ta uważa, że nadal powinny być użytkowane rolniczo i właśnie wydzierżawiła je na najbliższe 20 lat spółce rolnej z Objezierza.

Podobne artykuły