Będzie generalny remont objezierskiego domu kultury

OBJEZIERZE. – To wygląda trochę jak klęska urodzaju – powiedział żartem burmistrz Tomasz Szrama, informując za pośrednictwem naszej redakcji oborniczan o pozyskaniu przez gminę pieniędzy na remont i doposażenie domu kultury w Objezierzu. O tym urodzaju burmistrz wspomniał w związku ze złożeniem przez niego kilkunastu wniosków o dofinansowanie różnych przedsięwzięć. Jak na razie większość z nich ma poważne szanse powodzenia.

Po zakwalifikowanie się Obornik do następnego etapu starań o dotacje na ścieżkę pieszo-rowerową z Obornik do Stobnicy i podobną do granic gminy w Żernikach, kolejny wniosek Obornik przeszedł pomyślnie ocenę strategiczną i znalazł się na krótkiej liście przedsięwzięć, do których powinna zostać przyznana dotacja. Szrama wystąpił o dofinansowanie kwotą 806 tysięcy złotych remontu i doposażenia obiektu, prac wycenionych na 1,160 miliona złotych.

– Mamy w tym roku wydatków co niemiara, ale takiej okazji nie mogliśmy przepuścić. Z puli środków przeznaczonych na ratowanie polskich zabytków otrzymamy potężne dofinansowanie, a dom kultury w Objezierzu trzeba wyremontować teraz albo nigdy, bo tak znacznego wsparcia finansowego możemy już nie otrzymać – powiedział burmistrz i z pamięci wyliczył to, na co potrzebne będą pieniądze. – Musimy w objezierskim domu kultury wymienić praktycznie wszystkie instalacje. Od podstaw powstanie tam nowoczesny i proekologiczny system ogrzewania, wentylacja oraz klimatyzacja. Zadbamy o podłogi, ściany i stropy. Wyposażymy obiekt w system nagłaśniający, by mógł w jak najszerszym zakresie służyć społeczeństwu Objezierza i okolic.

Podobne artykuły