Strzelają

GMINA OBORNIKI. Do 28 lutego na terenie poligonu Biedrusko odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Na teren poligonu  obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu, a osoby, które zostaną zatrzymane będą podlegać karze grzywny. Ćwiczenia odbywają się także na tej części poligonu, która leży na terenie gminy Oborniki a strzały od kilku dni słychać wieczorem nawet w Obornikach. Ćwiczenia będą odbywały się od poniedziałku do piątku. Przewidziane są również ćwiczenia nocne – we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 18 do 24.

Podobne artykuły