Goście podczas sesji w Ryczywole

RYCZYWÓŁ Zasadniczą część pierwszej w tym roku sesji rady gminy wypełniły wystąpienia zaproszonych gości. Dyrektor obornickiego szpitala, Małgorzata Ludzkowska, mówiła o planowanej na rok 2018 likwidacji NFZ, a także o remoncie oddziału paliatywnego, o którego utrzymanie musi szpital sam się zatroszczyć, gdyż nie będzie objęty ryczałtem. Brak pieniędzy na utrzymanie oddziału może oznaczać potrzebę jego finansowania przez gminy.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach, nadkom. Waldemar Dobrychłop, w swoim sprawozdaniu wymieniał działania podjęte dla jak najlepszego funkcjonowania ryczywolskiego rewiru dzielnicowych. W związku z tym zaplanowano remont oświetlenia oraz konieczność wymiany taboru, gdyż auta są na tyle zużyte, że należy zakupić nowe. W planach tych uwzględnia się również przekazanie auta na potrzeby rewiru dzielnicowych w Ryczywole.

W nawiązaniu do niedawnego pożaru w Ryczywole potwierdził, że – trwają jeszcze czynności operacyjne, które mają wyjaśnić przyczyny tej tragedii – decydujące będą opinie biegłych. Zwrócił też uwagę na stosunkowo dużą liczbę kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie, Mariusz Remer przekazał radnym bardzo dobrą wiadomość dotyczącą budowy chodnika w Ludomach. Inwestycję tę wpisano już w planie inwestycyjnym na 2018 rok.

Artur Stawicki, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki, zgłosił problem niszczenia dróg gruntowych podczas odbioru przez TIR-y drewna z prowadzonej przez nadleśnictwo wycinki. Mówca zwrócił uwagę także na – problem zamierania sosny, spowodowany obniżeniem się wód gruntowych. Prognoza wymusza budowę 76 nowych obiektów retencji wodnej w latach 2017-2022, z tego kilkanaście na terenie gminy Ryczywół. Maciej Strawa, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia mówił o kwestii własności wybudowanej w latach 70-tych w czynie społecznym przez mieszkańców gminy Ryczywół hali sportowej.  Wywiązała się gorąca dyskusja, bowiem niestety, prawie połowa budynku znajduje się na ziemi należącej do Lasów Państwowych, które teraz oczekują, że gmina zapłaci nie tylko równowartość gruntu, ale i części hali.

Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz oraz radni uznali takie rozwiązanie za krzywdzące dla gminy. Nadleśniczy zwrócił uwagę na możliwość uregulowania tej kwestii na drodze sądowej. Po wystąpieniach gości przyjęto uchwałę w sprawie odwołania przechodzącej na emeryturę wieloletniej skarbnik gminy Ryczywół Genowefy Nędza i powołania na to stanowisko współpracującej z nią  księgowej Agnieszki Kostyk.

Podobne artykuły