Jak nie z dachem, to z kotłem?

DĄBRÓWKA LEŚNA. Sołtys i rada sołecka Dąbrówki Leśnej wnosi do burmistrza prośbę o budowę nowej kotłowni na potrzeby świetlicy wiejskiej. Dotychczasowa jest stara, niska i brakuje w niej miejsca na węgiel, a na domiar złego kurzy się z wszystkich jej szpar. Sołtys i rada chcą też naprawy dachu na budynku świetlicy.

Burmistrz przekazał sprawę pod osąd komisji zajmującej się gminnym mieniem i wszelkim porządkiem, by rzecz całą zbadała i swym werdyktem wsparła jego późniejszą decyzję. Komisja zabrała się do pracy, zaczynając od dachu. Radni zastanawiali się, dlaczego w świetlicy w Dąbrówce co roku powstaje jakiś problem z dachem. Potem zabrali się za kotłownię i orzekli, że optymalnym rozwiązaniem byłby montaż kotła gazowego, a sfinansowane tego przedsięwzięcie winno być z funduszu sołeckiego, składek mieszkańców oraz wsparcia sponsorów. W walce z zanieczyszczeniem powietrza bezobsługowy kocioł gazowy wydaje się być rozwiązanie najlepszym, a zakupienie go przez wieś da gwarancję poszanowania sprzętu.

Podobne artykuły