Modernizacja Azorka już wkrótce

OBORNIKI. O modernizacji schroniska Azorek mówiło się od dawna. Na przeszkodzie stały protesty przy kolejnych lokalizacjach, a potem opieszałość starostwa powiatowego, gdy udało się jednak przekonać wszystkich wokół do obecnej lokalizacji schroniska i brakowało tylko pozwolenia na budowę.

Wreszcie w środę, 1 lutego, burmistrz Tomasz Szrama podpisał z firmą Solaris Bus & Coach S.A. umowę darowizny pełnej dokumentacji związanej ze wspomnianą modernizacją. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu prezes Solange Olszewskiej, gmina otrzymała projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim o wartości ponad 54 tys. zł. Dokumentację w imieniu firmy Solaris przekazał burmistrzowi Maciej Deresiński. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzi, aby rozpocząć prace w schronisku. Łączny koszt przebudowy oraz modernizacji obiektu wyniesie około 1 200 000 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z dziewięciu gmin, które przystąpiły do wspólnego programu.

Liderem i inicjatorem inwestycji jest gmina Oborniki. Celem modernizacji jest znacząca poprawa warunków bytowych podopiecznych schroniska oraz zapewnienie komfortu okolicznym mieszkańcom. W tym miejscu trzeba podkreślić, że żaden z okolicznych mieszkańców tej części Obornik nie skarżył się na sąsiedztwo Azorka, co potwierdza kierująca nim Iwona Jindra i dodaje: -teraz będzie jeszcze lepiej, bowiem czworonogi nie będą przebywać na dworze, lecz w pomieszczeniach, zatem będzie ciszej i bezkolizyjnie.

W ramach planowanej inwestycji zmodernizowane zostaną wszystkie obiekty na terenie schroniska, obiekt zostanie dostosowany do wymogów nowej ustawy, spełniać też będzie wszystkie warunki postawione przez lekarza weterynarii. W efekcie tego w znacznym stopniu poprawione zostaną warunki higieniczno-sanitarne oraz użytkowe, zarówno zwierząt jak i pracowników schroniska. Szrama podkreśla: samorząd obornicki, dzięki zawartym porozumieniom, będzie mógł zrealizować na swoim terenie inwestycję przy zaangażowaniu sąsiednich samorządów i tym samym dochowane zostaną wymogi stawiane obecnym schroniskom.

Podobne artykuły