Po co to komu?

POWIAT OBORNICKI. Jakimś mieszkańcom Rogoźna już cztery razy udało się niemal wyrwać, a de facto zniszczyć, znaki drogowe w pobliżu krzyżówki Wielkiej Poznańskiej z Boguniewską. W gminie Ryczywół jest miejsce, z którego co pewien czas ktoś usuwa znak drogowy. Jak wyliczył gospodarz dróg powiatowych Bogdan Jeran tyko na podległych mu drogach w minionym roku zniszczono lub skradziono około 300 znaków. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni dlaczego niemal codziennie ktoś niszczy znak?

Podobne artykuły