Mapa zagrożeń

OBORNIKI. Policjanci komendy powiatowej podsumowali cztery miesiące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W okresie tym wskazanych zostało 195 miejsc zagrożonych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie coraz bardziej popularne wśród społeczeństwa. Poprzez platformę policjanci otrzymują od mieszkańców powiatu obornickiego liczne zgłoszenia, które w wielu przypadkach potwierdzają posiadaną przez nich wiedzę.

Od 20 września 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku na terenie powiatu obornickiego przyjęto 195 zgłoszeń, z których 62 zostały potwierdzone. Podsumowując okres funkcjonowania mapy na terenie powiatu obornickiego i analizując zgłoszenia potwierdzone, zauważyć można, że najczęściej zgłaszane zagrożenia dotyczą: spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (30 zgłoszeń), nieprawidłowego parkowania (13 zgłoszeń), przekraczania dozwolonej prędkości (7 zgłoszeń), złej organizacji ruchu drogowego (3 zgłoszenia), akty wandalizmu (3 zgłoszenia), nieprawidłowe oznakowanie drogi i dzikie wysypiska śmieci (po 2 zgłoszenia), niewłaściwa infrastruktura drogowa, żebractwo oraz używanie środków odurzających (po 1 zgłoszeniu).

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jedną z wielu form współpracy Policji ze społeczeństwem i z pewnością przyczynia się do zmniejszenia skali negatywnych zachowań, a tym samym do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. Policja zachęca do dalszego aktywnego korzystania z tej aplikacji, przypominając jednak, że zgłoszenia o przestępstwach należy dokonywać na zwykłe numery alarmowe.

Podobne artykuły