Cybernauci

Cybernauci

OBORNIKI. W Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 odbył się kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci – „Cybernauci”, w którym udział brali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Zadbanie o bezpieczeństwo w Internecie jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych i właśnie dlatego nasza szkoła włączyła się w projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały warsztaty, w trakcie których wzmocnili oni swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Odkryli także, jakie korzyści wynikają z jego korzystania. Nauczyciele także wzmocnili swoje kompetencje w tym zakresie, poznali zakres pracy z użyciem nowych technologii, poznali miejsca, gdzie mogą szukać nowych informacji.

Podobne artykuły