Będzie wielomilionowe wsparcie dla ścieżki do Stobnicy

GMINA OBORNIKI. Chyba nawet sam wnioskodawca nie wierzył tak do końca w sukces, bo wszystko wskazuje na to, że sukces będzie. Gdy burmistrz Tomasz Szrama składał wniosek o niemal siedmiomilionowe dofinansowanie inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej, która na dodatek nie uzyskała partnera w postaci podobnej drogi w sąsiedniej gminie, pytaliśmy go o sens. Wówczas odpowiedział, co odnotowaliśmy: Jeśli nie spróbujemy, nigdy nie dowiemy się, jaki byłby wynik naszych starań. Wierzę w to przedsięwzięcie, bo Wielkopolska ładniejszej ścieżki pieszo-rowerowej nie ma i mieć nie będzie, więc jak mógłbym się wahać?

Jak się właśnie okazało, ta niemal utopijna – wydawać by się mogło – wizja burmistrza Obornik nabrała wyraźnych kształtów. Została określona dokładnymi wymiarami i precyzyjnie wyliczoną kwotą. W oficjalnym piśmie, do którego udało się nam dotrzeć, można przeczytać: W związku z dokonywaną przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań oceną strategiczną ZIT wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki – odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem”, złożonego przez Gminę Oborniki, informuję o pozytywnej ocenie przedmiotowego wniosku. Projekt otrzymał 21,5 pkt. i znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej.

Wniosek zostanie przekazany do Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej. Jeżeli będzie tak potężne dofinansowanie, a trudno sobie wyobrazić, by inna gmina wyprzedziła Oborniki, to ścieżka powstanie. W budżecie gminy są na to zapisane środki, więc żadnej przeszkody nie widać. Wygodna ścieżka pieszo-rowerowa przebiegnie przez wyjątkowo malownicze tereny, śladem dawnej linii kolejowej z Obornik do Wronek. Połączy wiele miejscowości, przybliżając je turystom.

Będzie z całą pewnością jedną z najpiękniejszych tras pieszo-rowerowych w całej Wielkopolsce, tak przynajmniej twierdzą specjaliści, których pytaliśmy o opinie. – Bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy, bo ścieżka ta przybliży „moje” Kiszewo turystom i wszyscy na tym skorzystają – skomentowała lokatę Obornik w rankingu radna powiatu i dyrektor kiszewskiej szkoły Zofia Kotecka.

Podobne artykuły