Zamiast miejsc parkingowych

OBORNIKI. Apteka przy ulicy Obrzyckiej znajduje się na działce należącej do dwóch obornickich rodzin. Parking przy ulicy Obrzyckiej nieopodal apteki należy do gminy. Obie stronty ustaliły, że przesmyk prowadzący od Obrzyckiej do Łazarewicza ma być pasem wolnym i stanowić przejazd. Wyznaczenie ciągłej linii przejazdu spowoduje stratę dwóch miejsc parkingowych. Zdaniem komisji wydającej w tej sprawie opinię, warto się z nią pogodzić, bo na parkingu są najczęściej i tak spore luzy.

Podobne artykuły