Nie dajmy się oszukać

Nie dajmy się oszukać

POWIAT OBORNICKI. Jeden z naszych czytelników dostarczył do redakcji pismo w którym pewna firma o tajemniczej nazwie „CEDGiF wzywa go do – uregulowania fakultatywnej opłaty w wysokości 295 zł za wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm. Takie listy trafiają do wielu przedsiębiorców z terenu powiatu obornickiego. Jest w nich odwołanie do kliku ustaw oraz załączony i wypełniony druk do opłaty rzekomej zaległości.

Tymczasem już sam tytuł podmiotu wysyłającego wezwania może zmylić, bo na pierwszy rzut oka przypomina to skrót nazwy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli urzędu państwowego. Mając przed sobą takie pismo łatwo dać się zmylić. Nie ma wątpliwości, że to próba wyłudzenia. Można podobne wezwanie wyrzucić do kosza n aśmieci, albo jeszcze lepiej przekazać je organom ścigania. Takiej właśnie radny udzieliliśmy pani Edwardowi z Dąbrówki Leśnej, stałemu czytelnikowi Ziemi Obornickiej.

Podobne artykuły