Skrzetusz ma grunt

SKRZETUSZ. Miejscowość Skrzetusz nie posiadała własnego gruntu, co uniemożliwiało jej inwestowanie gminnych pieniędzy w infrastrukturę wsi. Szczególnie jaskrawym przykładem była niemożność zainwestowania w zakupy na rzecz własnej społeczności pieniędzy wygranych w konkursie wsi.

Wreszcie u schyłku mijającego roku właściciel gruntu, czyli lokalna spółdzielnia rolnicza, reprezentowana przez jej skarbnika Mariana Głowa zrzekła się potrzebnej wsi działki a Skrzetusz reprezentował przed rejentem jej sołtys Marian Głów. Tym sposobem Marian Głów miał w biurze notariusza podwójną rolę jako sołtys i skarbnik Z każdej z tych ról wywiązał się znakomicie. Sam bohater oświadczył: Działka była mam potrzebna, wieś ją zagospodaruje. Będzie tam pięknie, a za pomoc pani wójt, gminie i radnym serdecznie dziękuję.

Podobne artykuły