Czym zajmowali się oborniccy seniorzy

GMINA OBORNIKI. Oborniccy seniorzy podsumowali swą działalność za miniony rok. Ich inicjatywą była próba utworzenia stołówki w byłych Konsumach. Udało się wprowadzić w życie Obornicką Kartę Seniora 60+. Seniorzy dyskutowali o profilaktyce i organizacji ochrony zdrowia, skutkiem czego zorganizowano na koszt gminy szczepienia przeciwko grypie. Skutecznie inicjowali naukę obsługi komputera oraz naukę języka angielskiego. Omawiali sprawy związane z integracją środowisk seniorskich, poprzez sport i rekreację. Mają swój udział w zaoferowaniu przez burmistrza Obornik zniżek dla seniorów na przejazdy i dzierżawę gminnych działek.

Po wprowadzeniu koperty życia zaproponowali kalendarz dla seniorów z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W ramach dostępu seniorów do sportu, edukacji i kultury padło wiele propozycji, w części już organizowanych. W tym celu seniorów odwiedzili już dyrektorzy jednostek zajmujących się sportem i szeroko pojętą kulturą, by poczynić wszelkie ustalenia.

Podobne artykuły