Za przekroczenie prawko do starosty

POWIAT OBORNICKI. Obornicka policja informuje, że w nowym roku istotną zmianą, jaka weszła w życie, jest znowelizowany tryb przekazywania staroście informacji o ujawnionym naruszeniu polegającym na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zgodnie z nowymi zasadami, fakt zatrzymania przez policjanta prawa jazdy, w związku z popełnionym wykroczeniem, pozostanie bez wpływu na możliwość późniejszego zatrzymania tego dokumentu na okres 3 miesięcy. D

o wydania przez starostę decyzji w tym zakresie, wystarczająca będzie informacja o ujawnieniu takiego wykroczenia. Nie uległy zmianie przepisy w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. Bez zmian pozostały także przepisy w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Podobne artykuły