Otwarcie Spółdzielni Socjalnej

OBORNIKI. W Obornikach odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii”. Instytucja ta powstała przy uczestnictwie dwóch organizacji: Stowarzyszenia Wolontariuszy Hospicyjnych im. Jana Pawła II „Ludzki Gest” oraz fundacji „Na prostej drodze”. Podmioty te oddzielnie realizują wyodrębnione zadania. Stowarzyszenie świadczy głównie usługi wypożyczania sprzętu, doradztwa i wolontariatu dla osób chorych terminalnie Fundacja działa na rzecz integracji osób z różnych grup wykluczenia społecznego, w tym niepełnosprawnych, pozostając także w ścisłej współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności.

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” zapewnia realizację usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, a przez swoją działalność tworzy miejsca pracy i podnoszenia kwalifikacji dla osób bezrobotnych. Nazwa instytucji związana jest z dysforią, czyli stanem zaburzenia emocji, w którym błahe zdarzenia wywołują wyolbrzymioną reakcję złości, agresji i rozżalenia, a osoba w tym stanie nieustannie negatywnie ocenia swoją postawę, sytuację w której się znajduje i swoją przeszłość, pozostając rozdrażnioną, wybuchową i nie widząc wyjścia z sytuacji. Twórcy spółdzielni pragną swoją działalnością wychodzić naprzeciw potrzebom osób wykluczonych, zagubionych, oczekujących zarówno pomocnej dłoni, jak i wskazania drogi do pokonania trudności.

Głównym zadaniem, realizowanym obecnie przez Spółdzielnię Socjalną „Uciec Dysforii” jest świadczenie usług dla osób wymagających opieki oraz specjalistycznej rehabilitacji. Zadanie to zostało powierzone instytucji w toku rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez gminę Oborniki, która na zabezpieczenie możliwości jego realizacji przeznaczyła na bieżący rok ponad 500 tys. zł. Dotychczas zrealizowano ponad 40 tys. godzin usług opiekuńczych oraz prawie 10 tys. godzin rehabilitacji. Spółdzielnia rozszerza zakres swojej działalności o ofertę kierowaną na otwarty rynek usług, ale równolegle zabiega też o możliwość realizacji innych zadań publicznych. Jednym z nich jest wydawanie żywności pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Otrzymują ją osoby spełniających kryterium dochodowe lub bezdomne.

Na koniec warto podkreślić, że od września ubiegłego roku do programu zakwalifikowano ponad 700 osób, które raz w miesiącu odbierają specjalnie przygotowaną „paczkę” żywności.

Podobne artykuły