Został uchwalony nowy budżet Obornik – 20 milionów więcej dla gminy

OBORNIKI. Jednym z najważniejszych posiedzeń rady gminy jest uchwalenie budżetu na rok przyszły. Budżet przygotowuje burmistrz, zapoznaje z nim radę gminy oraz podaje go pod osąd rzeczoznawców z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Potem komisje problemowe akceptują go w całości, choć najczęściej zasiadający w nich radni starają się o wprowadzenie zmian dotyczących finansowania zadań, na których im szczególnie zależy, a których nie uwzględnił burmistrz. Trwa to ponad miesiąc aż wreszcie nadchodzi taki dzień jak miniony piątek, gdy rada zbiera się w sali sesyjnej, by ostatecznie przyjąć proponowany kształt budżetu albo go odrzucić.

W budżecie znajdują się wszystkie dochody wraz z należnymi gminie subwencjami i dotacjami oraz planowane wydatki z częścią zwaną rezerwą, bo nie wszystko można przewidzieć zanim dany rok się rozpocznie. Analizę budżetu warto zacząć od informacji, że Oborniki pobiły o 20 milionów ubiegłoroczny swój rekordowo wysoki budżet i spodziewają się w przyszłym roku wpływów w wysokości aż 134 mln zł. Skąd ta kwota? Gmina pozyskuje środki na zadania zlecone, uzyskuje dochody z podatków, z których wpływy od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty lokalne to ponad 54 mln zł. Gminną kasę zasila też sprzedaż nieruchomości i gruntów, a ponad 33 mln zł trafi do Obornik z tytułu realizowania zadań związanych z 500+ oraz świadczeniami alimentacyjnymi, co w znacznej części zasili dochody handlowców i usługodawców, którzy zapłacą poprzez to wyższe podatki, a od nich częściowy odpis znów dostanie gmina.

Budżet zasilą także środki zewnętrzne, pozyskane na przykład na budowę bieżni i nawodnienie płyty głównej boiska przy ulicy Objezierskiej, czy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach, paru zadań komunikacyjnych czy drogowych.

– Gmina Oborniki od kilku lat rozwija się bardzo dobrze, a nasz budżet można nazwać zrównoważonym. Znajdujemy w nim bowiem środki zarówno na realizację nowych potrzebnych inwestycji, ale pamiętamy też o tym, że wspólnotę samorządową tworzą ludzie, których potrzeby społeczne też powinny zostać zauważone – powiedział burmistrz Tomasz Szrama. Zapytaliśmy więc, na co planuje przeznaczyć gminne pieniądze w roku 2017? – Rokrocznie największe koszty generuje funkcjonowanie szkół i przedszkoli, szkolnych świetlic, pomoc materialna dla uczniów, dowóz dzieci do szkół, obsługa ekonomiczno-administracyjną placówek i dokształcanie nauczycieli, czyli wszystko to co nazywamy wydatkami oświatowymi. W 2017 roku będzie to ponad 46 mln zł, z czego zaledwie 24 mln zł stanowić będzie rządowa subwencja. Pozostałe 22 mln zł do edukacji dołożymy z kasy gminnej. Ważnym społecznie wydatkiem jest także kontynuowana od lat nauka pływania, która rocznie kosztuje również około 1 mln zł i jest to fenomen w skali kraju, ale na bezpieczeństwie i rozwoju obornickich dzieci nigdy nie będę oszczędzał – powiedział nam burmistrz Szrama.

Z analizy budżetu wynika, że kolejny 1 mln zł gmina corocznie wydaje na utrzymanie porządku oraz zieleni w mieście. Na oświetlenie ulic oraz placów i dróg zaplanowano na rok przyszły ok 1,9 mln zł a prawie 3 mln zł zaplanowano na zadania z dziedziny kultury. Około 1 mln zł otrzyma na swe zadania Obornicki Ośrodek Kultury. Prawie 900 tys. zł wyniesie budżet Biblioteki Publicznej w Obornikach. Ponad 8 mln zł zaplanowano w 2017 na realizację zadań z kultury fizycznej i sportu, w tym prawie 5 mln zł na utrzymanie i budowę obiektów sportowych oraz ponad 1,2 mln zł na zadania realizowane przez Obornickie Centrum Sportu.

Nadal utrzymywana będzie komunikacja miejska, do której rocznie trzeba jednak dopłacić 1,6 mln zł. Bez tej dopłaty nie byłoby jednak komunikacji, a życia bez niej nie sposób sobie już wyobrazić.

Jak wobec tych wydatków zaplanowno gminne inwestycje, których utrzymanie kosztuje, ale bez których nie da się rozwijać miasta i gminy? Burmistrz Szrama stwierdził: ten rozwój to drogi, a jedną z największych inwestycji drogowych, jaką gmina będzie realizowała wspólnie z powiatem będzie przebudowa ulicy Sanatoryjnej, wraz z budową ścieżki rowerowej. Ponad 3 mln zł zaplanowano w budżecie na drogi gminne, ich bieżące utrzymanie oraz realizację nowych inwestycji w Obornikach i we wsiach. Będą to nowe chodniki, np. w Rożnowie, utwardzone ulice, np. w Kowanówku, czy nowe lampy tam, gdzie mieszkańcom jest ciemno. Przebudujemy ciąg ulic Kowalska, Ogrodowa i wjazdowa, wykonamy wiele innych istotnych zadań.

Rok 2017 będzie czasem sporych zmian w miejskiej przestrzeni. Realizowane będą duże inwestycje, jak budowa budynków komunalnych, na które gmina pozyskała 1,2 mln zł oraz zintegrowanego dworca za prawie 5 mln zł.

Nie sposób pominąć kwestię pomocy osobom słabym, potrzebującym i bezradnym, czy sięgając w inny rozdział, bezpańskim psom, które też same sobie nie poradzą. – Ta pomoc to bardzo pokaźna pozycja w budżecie gminy. Mimo iż wiele zadań finansowanych jest przez państwo, dopłacimy do zadań związanych z szeroko pojętą opieką społeczną ponad 4 mln zł. Nikt nie może być głodny, bez opieki czy bez wsparcia, bez którego nie mógłby normalnie funkcjonować – twierdzi burmistrz Szrama. O bezdomne czworonogi dba obornicki Azorek, a gmina sprawnie pozyskuje środki na utrzymanie schroniska od gmin sąsiednich. W roku 2017 budżet schroniska zostanie zasilony kwotą prawie 1 mln zł., a warto też przypomnieć o zaplanowanej na ten czas gruntownej modernizacji placówki.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała do budżetu zastrzeżeń. Nie miały ich także komisje problemowe. Radni podnieśli ręce, a po głosowaniu przewodniczący rady miejskiej Paweł Drewicz oświadczył, iż budżet Obornik został uchwalony.

Podobne artykuły