CIS i Opus z korzyścią dla wszystkich

ROGOŹNO. Od niedawna działają w Rogoźnie dwie prężne jednostki ekonomii społecznej. Jedną z nich jest Centrum Integracji Społecznej (CIS). Jest to jednostka organizacyjna, która została powołana w celu pomocy osobom, które pozostają od dłuższego czasu bez zatrudnienia, a chciałyby znaleźć pracę i są zdolne do jej podjęcia. Zajęcia w Centrum obejmują pracę w grupie ogrodniczo-porządkowej, remontowo-budowlanej, szwalniczej i opiekuńczej.

Poza pracą, osoby będące w Centrum korzystają z warsztatów i szkoleń, umożliwiających zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, praktyki oraz odbycia stażu u pracodawcy, który może zaowocować konkretną ofertą pracy. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, a uczestnicy otrzymują comiesięczne świadczenie integracyjne. CIS jest dobrą alternatywą dla osób, chcących zawalczyć z trudnościami życiowymi, które przeszkadzają im w podjęciu zatrudnienia. Obecnie uczestnicy warsztatu remontowo-budowlanego sami remontują swoją siedzibę na ulicy Kościuszki, a ich profesjonalizm i zaangażowanie budzą ogólny podziw i uznanie.

Oficjalne otwarcie nastąpi w kwietniu 2017 r. Drugą ważną jednostką jest spółdzielnia socjalna „OPUS” zatrudniająca pięć osób dotychczas bezrobotnych. Jest to instytucja, która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne. Oferta usług rogozińskiej spółdzielni jest bardzo szeroka i skierowana do firm, instytucji i osób fizycznych. Obie jednostki otrzymały zewnętrzne wsparcie finansowe na pierwsze wyposażenie w ogólnej kwocie ponad 200 tys. złotych. Środki te zostały w większości przeznaczone na zakup profesjonalnego sprzętu i samochodów osobowo-ciężarowych.

Na efekty pracy obu jednostek nie trzeba było długo czekać. Już dzisiaj mieszkańców cieszą zadbane skwery, regularnie oczyszczane słupy ogłoszeniowe, doprowadzone do porządku miejsca do tej pory straszące krzakami i stertami śmieci. Odnawiane są przystanki autobusowe, montowane znaki drogowe, wycinane pobocza dróg, remontowane budynki komunalne i realizowane zadania, które do tej pory czekały na tych pracowitych i niedocenionych mieszkańców gminy.

Jak twierdzi burmistrz Roman Szuberski: Są to niezastąpieni i kreatywni pracownicy, którym wcześniej nie dano szansy zaistnieć. W obu jednostkach pokładamy ogromne nadzieje. Liczymy, że dzięki ich pracy gmina wypięknieje, a uczestnicy i pracownicy obu jednostek odzyskają należne im poczucie godności i poprawi się ich status materialny. Prawdziwe efekty ich pracy będą dostrzegalne szczególnie wiosną. Już dzisiaj ich zaangażowanie i fachowość można było zauważyć podczas organizacji sobotniego Jarmarku Świątecznego. Większość prac, w tym zagroda dla zwierząt, oświetlenie, organizacja stanowisk to dzieło uczestników CIS i pracowników spółdzielni OPUS. Korzyści z powołania obu jednostek są po każdej stronie. Uczestnicy i pracownicy zarabiają, czują się potrzebni i odzyskują godność i społeczne poszanowanie, zaś gmina pozyskała wartościowych pracowników.

Podobne artykuły