Gaz do Bąblina

GMINA OBORNIKI. Tydzień temu mieliśmy przyjemność informować o pozytywnym zakończeniu negocjacji burmistrza Tomasza Szramy z władzami poznańskiej spółki gazowniczej w sprawie doprowadzenie gazu do domów w Wargowie i Świerkówkach. Szrama poszedł za ciosem i znów odwiedził władze spółki, by tym razem zainteresować ich doprowadzeniem gazu także do Bąblina, a może i do okolicznych wsi. Reakcja była niemal natychmiastowa, a naszej redakcji udało się dotrzeć do formalnego pisma w tej sprawie, jakie gazownicy przesłali burmistrzowi.

– W nawiązaniu do Pańskiej wizyty w siedzibie PSG w Poznaniu uprzejmie informujemy, że jesteśmy zainteresowani doprowadzenie sieci gazowej do Zespołu Dworskiego w Bąblinie we współpracy z Wami… Obecnie trwają prace projektowe związane z przyłączeniem do sieci firmy Tappol w Słonawach. Dalej z pisma wynika, że to ze Słonaw będzie prowadziła nitka z gazem do Bąblina, a może i dalej.

Problemem jest jednak terminowe przekazanie przez starostwo powiatowe podkładów geodezyjnych oraz wsparcie przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej. Jednak najważniejszym jest obniżenie przez owo starostwo rocznej stawki opłat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej. Obecnie powiat chce odpowiednio 60 i 70 złotych za każdy metr sieci wiodącej przez teren niezabudowany lub zabudowany, co uczyniłoby całą inwestycję nieopłacalną dla spółki.

Od decyzji starosty zależeć więc będzie to, czy gaz popłynie do Bąblina i dalej.

Podobne artykuły