Kryształowe serce dla krwiodawców

POWIAT OBORNICKI. Członek zarządu powiatu obornickiego Krzysztof Ostrowski oraz krwiodawca Leszek Ratajczak wzięli udział w obchodach „Dni Honorowego Krwiodawstwa” organizowanych przez Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu. Obaj zasłużeni krwiodawcy z powiatu obornickiego otrzymali od Zarządu Głównego najwyższe wyróżnienie Polskiego Czerwonego Krzyża – Kryształowe serce.

Krzysztof Ostrowski jest zasłużonym działaczem PCK z czterdziestoletnim stażem. Do Klubu Honorowych Dawców Krwi w Rogoźnie wstąpił w 1981 r. i do tej pory oddał 52.700 ml krwi pełnej dla potrzeb lecznictwa. Jest także aktywnym działaczem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Obornikach, pomaga w przygotowaniu zbiorowych akcji poboru krwi przez ich popularyzację w środowisku lokalnym, prowadząc m.in. cykliczne pogadanki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Rogoźnie. W akcjach, których jest współorganizatorem, bierze udział rocznie około 800 osób, dzięki którym pozyskuje się około 350 litrów krwi. Akcje te mają wyjątkowy charakter, gdyż organizowane są m.in. z myślą o chorych dzieciach. Wspólnie z Fundacją DKMS w Rogoźnie jest współorganizatorem akcji pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Do tej pory pozyskano 487 dawców. Propaguje idee czerwonokrzyskie i zachowania prozdrowotne włączając się corocznie w organizowanie konkursów wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, Promocji Zdrowego Stylu Życia i Wiedzy o HIV/AIDS dla ponad 500 dzieci. Pomaga w organizacji uroczystych spotkań z okazji obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, w których co roku uczestniczy ponad 100 krwiodawców.

Z kolei Leszek Ratajczak do Polskiego Czerwonego Krzyża w Obornikach wstąpił w roku 1975 i do tej pory oddał ponad 70 litrów krwi. Rozpoczął swoją działalność jako członek Szkolnego Koła PCK przy ZSZ w Obornikach. Ta działalność trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, a więc ponad 47 lat. Od 1985 r. był aktywnym krwiodawcą Klubu HDK przy Kombinacie „Metalplast” w Obornikach. Po likwidacji zakładu w 2002 r. był współzałożycielem Miejskiego Klub HDK w Obornikach. Klub, w którym działa, współorganizuje corocznie co najmniej 5 otwartych akcji krwiodawstwa, zbierając rocznie średnio ponad 120 litrów krwi. Od początku wspólnych akcji z „Intermarche” aktywnie uczestniczy w ich organizacji. Corocznie uczestniczy także w spotkaniach z młodzieżą, popularyzując honorowe krwiodawstwo. Jest też współinicjatorem nawiązania w 2009 r. współpracy z DRK z powiatu Lűchow-Dannenberg, interesując się szczególnie krwiodawstwem w tym kraju.

O Kryształowe Serce za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża dla obu zasłużonych krwiodawców wystąpił Zarząd Oddziału PCK w Obornikach.

Podobne artykuły