Konferencja posła

OBORNIKI. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej poseł ziemi obornickiej Krzysztof Paszyk z PSL mówił o osobistym wkładzie w poprawę rozwiązań komunikacyjnych w Bogdanowie i w Obornikach. W pierwszym przypadku chodziło o peron kolejowy i światła na skrzyżowaniu, a w drugim o przyspieszenie budowy obwodnicy Obornik, której opóźnienie może zablokować miasto i to już w niedługim czasie. O tym informujemy jednak w szczegółach w innym miejscu.

Ponadto poseł zajął się problemem polskiej wsi, a szczególnie jej mieszkańców i to tych starszych. – Rząd podniósł rolnikom możliwość przejścia na emeryturę o pięć lat. Za rok rolnicy będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat. To przeczy twierdzeniom PiS-u, że są partią związaną z polską wsią. Chcemy jako PSL zajmować się tą sprawą, przywracając rolnikom poprzedni wiek emerytalny, by jak górnicy czy mundurowi mogli przechodzić na emeryturę wcześniej niż pozostali.

Podobne artykuły