Skarga na inspektora

POWIAT OBORNICKI. Do zarządu i rady powiatu obornickiego wpłynęła skarga na powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Danutę Wojtkowiak. Skarga dotyczy braku należytego nadzoru podczas kontroli na budowie w miejscowości Jaracz. Wnioskiem zajmie się teraz komisja rewizyjna, bo ma takie uprawnienia. Gdyby skarga dotyczyła urzędu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, to mógłby ją rozpatrywać jedynie wojewoda, a skoro dotyczy osoby inspektor Danuty Wojtkowiak, rzecz całą zbadają powiatowi radni.

Podobne artykuły