Jest nowy, ładniejszy wzór herbu Obornik

Jest nowy, ładniejszy wzór herbu Obornik

OBORNIKI. Gdy tylko nowy rząd objął swą władzą nasz piękny kraj, jego pełnomocnicy wojewodowie zobligowali odpowiednie służby do przeglądu herbów w podległych im jednostkach terytorialnych. Szczególny nacisk położono na orły, które winny być rodzinie piastowskie i nie mogą bynajmniej zerkać na lewo. Wśród grodów, które utraciły dotychczasowe herby znalazły się też Oborniki.

Aktualny do niedawna herb miasta, zatwierdzony uchwałą rady miejskiej na początku roku 2000 został uznany przez komisję heraldyczną wojewody „za niewłaściwy i niespełniający określonych wymogów”. W tej sytuacji burmistrz Tomasz Szrama zlecił kilka miesięcy temu opracowanie nowego herbu znanemu heraldykowi dr. Gerardowi Kucharskiemu. Zasugerował mu, iż dbając o historię i tradycję swego miasta chciałby, aby nowy herb nawiązywał do średniowiecznych korzeni Obornik.

Nowy projekt herbu oparto zatem na najstarszej zachowanej pieczęci z XIV w. Szczególnie zmienił się wizerunek orła oraz tarcza, na której się on znajduje. – Aktualnie przygotowujemy dokumentację do komisji heraldycznej, która musi zaopiniować nowy herb miasta – wyjaśnił sekretarz gminy Krzysztof Nowacki. Po zaakceptowaniu wzoru przygotowana zostanie uchwała oraz zmieniony statut gminy, w którym pojawi się nowy herb.

Oprócz herbu wykonane zostały projekty sztandaru, flagi w wersji pionowej i poziomej, pieczęci oraz insygniów samorządowych. – Rolą samorządu jest to, aby młodym pokoleniom przekazywać ponadczasowe wartości historyczne, bowiem na nich zbudujemy teraźniejszość dodał sekretarz gminy.

Nowy orzeł różni się od poprzedniego kilkoma istotnymi szczegółami. Ten stary był milczący, z zamkniętym na głucho dziobem, chudy w barach – czytaj skrzydłach i z obwisłym smętnie ogonkiem. Obecny ma dziób wyraźnie radosny i co ważne, otwarty. Na skrzydłach przybyło mu pierza, co czyni go potężniejszym, a na ogonie pierwszy rząd piór najwyraźniej jurnie mu sterczy. Jeżeli wzór zostanie zaakceptowany, będzie się czym pochwalić. Burmistrz Szrama już zapowiada, że – zmiana herbu będzie doskonałą okazją do ujednolicenia tabliczek informacyjnych wszystkich gminnych instytucji.

Podobne artykuły