Sołeckie obrady

Sołeckie obrady

OBORNIKI. Informacjami na temat możliwości skorzystania z kursów unijnych jak i uzyskania wsparcia z LGD rozpoczęli swoje obrady liderzy sołectw z gminy Oborniki. Cykliczna narada sołtysów odbyła się w środę, 9 listopada, a poprowadził ją Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk.

Podczas spotkania powitano również nowych sołtysów z Łukowa Ewę Bardzik oraz Marszewca Przemysława Gronostaja. Był również czas na rozmowy o sprawach sołectw. Sołtysi poruszyli wiele tematów istotnych dla mieszkańców swoich miejscowości.

Podobne artykuły