Pieniądze na Sanatoryjną od ronda

KOWANÓWKO. Starosta Adam Olejnik obiecał jeszcze przed wyborami samorządowymi wyremontować ulicę Sanatoryjną i ją wreszcie wyremontuje. 25% kosztu przebudowy, pokryje gmina Oborniki, resztą kosztów podzielą się starosta z wojewodą. Ulica ma zostać poszerzona po wycięciu części drzew i pokryta nowym dywanikiem asfaltowym. Równolegle z nią po południowej stronie jezdni będzie biegła bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa. Ulica będzie przebudowana od mostu na Wełnie do ronda.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił w listopadzie listę rankingową zadań złożonych w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2019. Wśród inwestycji, które zostaną objęte dofinansowaniem, wniosek złożony przez powiat obornicki znalazł się na piątym miejscu listy zatwierdzonej przez wojewodę. Inwestycja pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P w Kowanówku ul. Sanatoryjna” zakłada m.in.: przebudowę jezdni, budowę kładki dla rowerzystów i pieszych przez rzekę Wełnę, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej po zachodniej i południowo-zachodniej stronie drogi, budowę chodnika po wschodniej stronie od ul. Bluszczowej do mostu oraz po południowo- zachodniej stronie mostu do końca projektowanego odcinka, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, rozbudowę ul. Harcerskiej wraz z budową pętli autobusowej z wiatą przystankową, a także przebudowę ul. Bluszczowej i drogi powiatowej 2060P. Długość projektowanego odcinka wynosi 830 m. Kwota dofinansowania to 2.401.709 zł, natomiast ogólna wartość projektu to kwota 4.803.419 zł. Gminę Oborniki dołoży 1.225.000 zł.

Podobne artykuły