Będzie bezpieczniej, na razie w szkołach

OBORNIKI. Na terenie powiatu obornickiego przeprowadzono pierwsze szkolenia adresowane do przedstawicieli placówek oświatowych w ramach „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Z uwagi na rosnące zagrożenie o charakterze terrorystycznym, policja włączona została w realizację zadań wynikających ze wspomnianego programu, którego gospodarzem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program przygotowany został we współpracy ze służbami oraz organami i instytucjami wchodzącymi w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Policji wyznaczono na tym polu zadanie dotyczące zorganizowania szkoleń dla dyrektorów, pracowników placówek oświatowych oraz uczniów szkół. Celem tego programu jest – prowadzenie działalności profilaktycznej, ukierunkowanej na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W ramach programu przeprowadzono szkolenia dla pracowników Zespołu Szkół przy ul Obrzyckiej w Obornikach, Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie oraz dla pracowników i uczniów obornickiego Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby. Zaprezentowano film edukacyjny o wszystko mówiącym tytule „Wtargnięcie napastnika do szkoły”, zawierający zasady postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia na terenie placówki oświatowej. Film przedstawia podstawowe procedury działania na wypadek wystąpienia zagrożenia o powyższym charakterze, a także sposób alarmowania o tym. W drugiej części przygotowanego materiału filmowego nastąpiła prelekcja funkcjonariusza aż ze Stołecznej Policji, który omówił zasady postępowania na wypadek wtargnięcia aktywnego zabójcy na teren szkoły.

W trakcie spotkań dyrekcji placówek oświatowych wręczono poradniki „Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego”. W broszurach zawarto podstawowe zasady postępowania w przypadku alarmu bombowego, a także jak zachować się, gdy staniemy się zakładnikami oraz w trakcie działań antyterrorystycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy policji. Od zakończenia serii spotkań uczniowie z terenu powiatu mogą odetchnąć z ulgą, bo są bezpieczniejsi.

Podobne artykuły