Nowe dworce kolejowe: wysoka ocena obornickiego projektu

Nowe dworce kolejowe: wysoka ocena obornickiego projektu

OBORNIKI. Od kilkunastu miesięcy trwają w Urzędzie Miejskim w Obornikach prace związane z przygotowaniem realizacji zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto.  Do rozpoczęcia tej inwestycji, która zmieni komunikacyjne oblicze miasta, jest już bardzo blisko. Oborniki otrzymały bowiem w zeszłym tygodniu, ze strony Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, wysoką ocenę projektu o nazwie „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto”. Pozytywna ocena merytoryczna ma decydujący wpływ na dofinansowanie budowy, która będzie realizowana już w 2017 roku. O to, co zakładają zmiany, zapytaliśmy burmistrza Tomasza Szramę, a ten wyliczył: Przede wszystkim budowę wielostanowiskowego przystanku autobusowego z zadaszonym peronem na ul. Lipowej, budowę nowej drogi dojazdowej do przystanku oraz zespołu parkingów (84 miejsca – dop. red.). Jednocześnie, w ramach swojego przedsięwzięcia PKP PLK planuje przebudowę linii kolejowej oraz budowę nowego peronu, który zostanie przeniesiony na drugą stronę toru i znacznie wydłużony, tak aby mogły zatrzymywać się pociągi każdego typu. PKP SA natomiast po rozbiórce istniejącego budynku dworcowego  Oborniki Miasto planuje postawić całkiem nowy, wraz z przyległymi mu  parkingami. Dworzec ten architektonicznie wzorowany będzie na istniejących już tego typu budowlach.

Projektowany dworzec będzie miał charakter modułowy, gdzie pod jednym zadaszeniem znajdować się będą trzy strefy. Pierwsza zajmująca się obsługą pasażerów, ze wspólnymi kasami zarówno dla dworca kolejowego, jak i autobusowego. W strefie drugiej, komercyjnej znajdzie się miejsce na boksy sklepowe, kiosk z prasą czy kwiaciarnię. Trzecia strefa to miejsce parku rowerowego. Tam będzie można bezpiecznie zostawić swój jednoślad, by dalej dotrzeć do szkoły, pracy, czy też  udać się już pociągiem lub autobusem.

Warto tu dodać, że cały teren centrum komunikacyjnego będzie objęty monitoringiem. Nowopowstały węzeł przesiadkowy ulokowany ma być nieco dalej na północ niż dzisiejszy budynek dworca kolejowego. W miejscu obecnej stacyjki, po jej wyburzeniu, znajdować się będą parkingi dla osób, które na dworzec przyjechały samochodem, który będzie można pozostawić tam bezpiecznie na czas wyjazdu transportem zbiorowym. Jest to system z angielskiego zwany Park&Ride, bardzo popularny w dużych aglomeracjach, gdzie transport publiczny jest szybszą i wygodniejszą alternatywą dojazdu do centrów metropolii niż zakorkowane, zwłaszcza w godzinach szczytu, ulice i drogi.

Parkingi o tej samej funkcji, usytuowane będą również po drugiej stronie torów, od ul. Łukowskiej oraz przy dworcu autobusowym. Łącznie będzie to około 120 miejsc postojowych, w tym 10 dla kierowców niepełnosprawnych. Wejście do dworca zwrócone będzie w drugą stronę wobec obecnie istniejącego. Naprzeciw nowego wejścia znajdować będzie się dworzec autobusowy, który powstanie na terenie zarządzanym dziś przez PGKiM. Będzie on obsługiwał zarówno komunikację miejską, jak i autobusy linii międzymiastowych.

Oba dworce zintegrowane, w tzw. systemie „door to door”, będzie dzieliła droga, czyli wyłączony z ruchu fragment ulicy Młyńskiej. Obecny odcinek Młyńskiej powstanie na trenie PGKiM, więc inwestycja nie zakłóci obecnego schematu ruchu pojazdów. Warto też dodać, że nowoczesne budynki będą nie tylko estetyczne i praktyczne, ale też eko.

Podobne artykuły