Chcą przenieść bezdomnych z Reykjaviku do Rogoźna

ROGOŹNO. Przedstawicielki urzędu miasta Reykjavik z Islandii – Jona Eyjolfedottis i Joanna Marcinkowska – szukają pomocy dla grupy bezdomnych Polaków i Litwinów, którzy od wielu lat żyją na ulicach i w noclegowniach Reykjaviku. Islandzcy pracownicy socjalni oraz administracja publiczna szukając rozwiązań problemu, dowiedzieli się o programach pomocy bezdomnym migrantom prowadzonych przez Barkę na zaproszenie samorządów w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Belgii.

Goście odwiedzili partnerstwo lokalne na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób wykluczonych w Rogoźnie. Zainteresowanie gości wzbudziła działalność powstałego niedawno w Rogoźnie Centrum Inicjatyw Społecznych. Pomimo krótkiego okresu istnienia miejscowy CIS może poszczycić się wielką aktywnością w dziedzinie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wykluczonych. Nie wykluczone więc, że bezdomni z Reykjaviku zostaną przeniesieni do Rogoźna, gdzie będą utrzymywani na koszt państwa islandzkiego.

Podobne artykuły