Przebudowa rogozińskich dróg i chodników

Przebudowa rogozińskich dróg i chodników

ROGOŹNO. Tegoroczny wysyp inwestycji drogowych nie ma precedensu w historii Rogoźna, w którym owszem drogi i chodniki modernizowano, ale nigdy w takiej ilości i w tak imponującym tempie. Burmistrz Roman Szuberski zapytany o inwestycje drogowe, które już ruszają, albo jeszcze w tym roku w Rogoźnie ruszą wyliczył: W pierwszym rzędzie przebudowa istniejącego chodnika na ulicy Rzeźnickiej i Ogrodowej. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejących chodników i zjazdów. Przewidziano wymianę krawężnika na początkowym i końcowym odcinku. Nawierzchnia istniejących zjazdów zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej typu „domino” koloru czerwonego, natomiast przebudowywany chodnik uzyska nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „domino” koloru szarego. Z uwagi na wymianę istniejących krawężników przewidziano na styku krawędzi jezdni z krawężnikiem odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Z dokumentacji wynika, że wspomniane odcinki wyniosą kolejno: ul. Rzeźnickiej 116,8 mb a odcinek przebudowy wzdłuż Ogrodowej – 240,40 mb. Zaplanowana została też przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Prusa. – Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i zjazdów. Nawierzchnia tych zjazdów zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej typu „domino” koloru grafitowego a z kolei chodnik uzyska nawierzchnię z podobnej kostki brukowej, ale koloru szarego – wyjaśnia Roman Szuberski i dodaje: przebudową objęty jest odcinek od ul. II A.W.P do ul. Fabrycznej o długości ponad pól kilometra.

W planach burmistrza znalazła się też przebudowa istniejącego chodnika wraz z budową 10 miejsc postojowych przy ul. Krótkiej. Tu warto wspomnieć, że jest to… prezent. – Tak potwierdzam, to rodzaj prezentu – wyjaśnia Renata Tomaszewska i dodaje: Okazją jest jubileusz istnienia przedszkola przy ulicy Krótkiej. Zdecydowana poprawa dojścia do przedszkola będzie trwałym i bardzo praktycznym upominkiem od władz gminy dla przedszkolnej społeczności oraz pozostałych mieszkańców Rogoźna.

W tym przypadku zjazdy zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej typu ,,domino” koloru grafitowego i obramowane obrzeżem chodnikowym. Przebudowany chodnik uzyska nawierzchnię z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu ,,cegiełka”, by łatwiej jeździło się po niej wózkami, będzie koloru szarego i zostanie obramowany obrzeżem betonowym oraz krawężnikiem betonowym na połączeniu z jezdnią. Chodnik będzie miał szerokość 2,50 i zostanie dostosowany do zmieniającej się szerokości pasa drogowego oraz przebiegu istniejącego chodnika na całym odcinku ulicy. – Rodziców dowożących dzieci do przedszkola z pewnością ucieszy owe 10 miejsc postojowych, które zostały zlokalizowane pomiędzy istniejącymi zjazdami – stwierdziła wiceburmistrz Renata Tomaszewska.

Na koniec warto dodać, że wybrany w trybie przetargu nieograniczonego z czterech innych wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk, Roszkowo gmina Skoki, zaoferował najkorzystniejszą cenę wynoszącą za wykonanie 151,60 mb chodnika przy Krótkiej wraz ze wspomnianymi pracami 326.989 zł. Na nasze pytanie, czy wspomniane inwestycje zamkną ten intensywnie wykorzystany rok, Roman Szuberski poinformował: Już 4 listopada odbędzie się kolejny przetarg na zadania związane z przebudową dróg i chodników na terenie miasta Rogoźna i obejmować będzie ulice: Kwiatowa, Miodowa i Sienkiewicza.

Podobne artykuły