Więcej dla druhów

GMINA RYCZYWÓŁ. Ryczywolscy strażacy decyzją władz gminy awansują finansowo. O ile dotąd i przez długie lata pobierali osiem złotych diety za każda godzinę udziału w akcji ratowniczej, to teraz mogą liczyć na 12 złotych na godzinę. Owa 50% podwyżka będzie jedynie urealnieniem symbolicznego zwrotu kosztów poniesionych przez druhów dbających o bezpieczeństwo życia i mienia sąsiadów.

Podobne artykuły