Działkowcy z posłem

Działkowcy z posłem

OBORNIKI. 17 października w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się z inicjatywy posła Krzysztofa Paszyka spotkanie prezesów rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu poznańskiego i pilskiego. Ponad 120 gości wysłuchało wystąpień prezesa OZ PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy, prezesa OZ PZD w Pile Mariana Praczyka, wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Marka Baumgarta oraz przedstawiciela Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Konrada Wojciechowskiego.

Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Działkowcy poruszali w dyskusji wiele problemów z jakimi się borykają, takich jak: budowa kanalizacji, wywóz odpadów i nieczystości, ogrodzenia, usuwanie azbestu z pokryć dachowych, czy w końcu szkody wyrządzane przez bobry. Rzeczowych odpowiedzi udzielił im Marek Baumgart, opisując w szczegółach przedsięwzięcia, które WFOŚiGW może współfinansować lub kredytować, których zaś nie.

Działkowcy szczególnie byli zainteresowani fotowoltaniką, modernizacją szamb oraz działaniami „,miękkimi”, takimi jak festyny i ścieżki edukacyjne. Reprezentujący Urząd Marszałkowski Konrad Wojciechowski przedstawił kolejne możliwości pozyskania środków zewnętrznych, oferowanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie podsumował prezes Zdzisław Śliwa, opisując bariery prawne i systemowe, jakie utrudniają funkcjonowanie i rozwój ROD w Polsce. Przy tej okazji podziękował posłowi Krzysztofowi Paszykowi za dotychczasową współpracę ukierunkowaną na znoszenie tych barier i poprawę otoczenia prawnego ROD. Zdaniem uczestników było to spotkanie rzeczowe i owocne.

Podobne artykuły