Łąkowa może być

DĄBRÓWKA LEŚNA. Mieszkańcy Dąbrówki Leśnej złożyli w magistracie wniosek o nazwanie ulicy odchodzącej od ulicy Szkolnej obok łąki ulicą Łąkową. Dlaczego nie, mówią gminni urzędnicy i proponują przychylić się do wniosku dąbrowian, bo nazwa ładna, trafna i nie trzeba jej będzie zmieniać z przyczyn politycznych.

Podobne artykuły