Po co ten garb?

KOWANOWO. Grupka mieszkańców Kowanowa chce ułożenia garbu spowalniającego poruszanie się pojazdami na bocznej drodze, prowadzącej obok ich domów do znajdujących się nieco dalej w głębi drogi firm i gospodarstwa rolnego. Zaistniała jednak obawa, że taki garb zaraz po zamontowaniu trzeba będzie demontować skutkiem skarg na hałas wywoływany przez ciężarówki oraz utrudnienia w ruchu ciężkich pojazdów

. Uliczka, o której jest mowa, ma szerokość z trudem mieszczącą dwa pojazdy osobowe, jest z kostki brukowej, bardzo krótka i nie bardzo wiadomo, po co spowolnieć pojazdy, które i tak nie mają szans się tam rozpędzić. Dlatego można wróżyć wnioskowi o garb odmowę.

Podobne artykuły