Zebranie kombatantów

ROGOŹNO. 21 września, w sali RCK odbyło się doroczne zebranie Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Prezes Stefan Hampel powitał wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości: sekretarza zarządu wojewódzkiego ZKRPiBP Ryszarda Mikulskiego, prezesów kół związku w Obornikach, Czesława Dulko i w Ryczywole Tadeusza Ostrowskiego a nadto: burmistrza Romana Szuberskiego i jego zastępczynie Renatę Tomaszewską oraz historyka regionalistę Władysława Ruksa.

Prezes Stefan Hampel Obrady złożył sprawozdanie z działalności koła a sekretarz Mieczysława Marenda z działań komisji rewizyjnej. Skarbnik Helena Kinach przedstawiła rozliczenie a Roman Szuberski w swoim przedstawił bieżące problemy gminy. Podziękował też na dotychczasową stałą współpracę oraz obecność na uroczystościach gminnych.

Poruszono również temat umieszczonych na cmentarzu i odsłoniętych 4 września tego roku tablic z nazwiskami ofiar II wojny światowej. Podkreślano wielką rolę tablic dla zachowania pamięci historycznej rogoźnian. Planowane jest przygotowanie pełnego wykazu ofiar II wojny światowej z terenu miasta i gminy Rogoźno oraz umieszczenie go na cmentarzu, co będzie ważnym wydarzeniem historycznym dla regionu. Będzie pełnić nie tylko rolę edukacyjną, ale i kształtowania patriotycznych postaw młodego pokolenia.

Po zakończeniu obrad przyszedł czas na chwilę muzyki w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego z Gościejewa ?To my z Doliny Wełny?.

Podobne artykuły