Zboża tanieją, rolnicy proszą o pomoc

POWIAT OBORNICKI. Ceny zbóż spadają w regionie coraz bardziej, a zaniepokojeni rolnicy z powiatu obornickiego proszą o pomoc posła Krzysztofa Paszyka. Obornicki parlamentarzysta zbadał szybko problem i wystąpił z interpelacją adresowaną przez marszałka Kuchcińskiego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

– W związku z licznymi głosami rolników i organizacji rolniczych, zaniepokojonych narastającym i niekontrolowanym napływem zbóż spoza granic UE, wnoszę interpelację w sprawie importu zbóż z Ukrainy. W tym roku tona pszenicy kształtuje się w okolicach 550 zł za tonę (w 2015 ? 680 zł/t), żyta 430 zł (w 2015 ? 520 zł/t). Zauważalnie spadła też cena kukurydzy, która w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 670 zł, dziś natomiast nie przekracza 590 zł. Wszystko to, w połączeniu z wyjątkowo mało urodzajnym rokiem, pełnym niesprzyjających rolnictwu zjawisk pogodowych, powoduje drastyczny spadek dochodowości gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję zbóż.

W zaistniałej sytuacji właściwym wydaje się ścisła kontrola importu zbóż z Ukrainy, zarówno w zakresie przestrzegania norm ilościowych, jak i jakościowych wwożonego do Polski zboża. Kierując się oczekiwaniami rolników ? producentów zbóż oraz organizacji rolniczych, zwracam się do pana ministra z następującymi pytaniami: Czy Resort Rolnictwa podejmuje działania w kierunku kontroli ilości i jakości zbóż importowanych z Ukrainy oraz kontroli służb nadzorujących przepływ płodów rolnych? Jakie działania są podejmowane w celu zapobieżenia dalszemu spadkowi cen zbóż? Czy rząd podejmuje na forum Unii Europejskiej starania o ograniczenie napływu tanich zbóż spoza UE?

Rolnicy liczą na to, że ministerstwo lub rząd nadzorujący jego prace zatrzymają napływ zbóż spoza granic, ratując w ten sposób polski rynek, który bez wątpienia wymaga ochrony.

Podobne artykuły