Pieniądze dla Obornik

OBORNIKI. Istnieje kilka rankingów, na podstawie których można weryfikować zdolność samorządów do pozyskiwania środków zewnętrznych. Inne możliwości mają małe gminy, inne duże aglomeracje. Ważna jest liczba mieszkańców oraz istniejących na obszarze gminy przedsiębiorstw, a także kondycja finansowa samorządu, decydująca o możliwości pokrycia koniecznego wkładu własnego.

Od momentu uruchomienia dofinansowań zewnętrznych minęło już wiele lat. Gmina Oborniki skorzystała z kilkudziesięciu różnych programów, pozyskując na potrzeby własne miliony dotacji. Dziś po środki zewnętrzne sięga się już z odwagą i sporym doświadczeniem. – Nasze Biuro Pozyskiwania Funduszy rocznie składa dziesiątki wniosków o wsparcie zarówno małych lokalnych inicjatyw, jak i ogromnych wielomilionowych inwestycji. Najczęściej przygotowanie dla nich wnioskowej dokumentacji pochłania podobny wymiar czasu i pracy. To jednak nie zraża nas w wyszukiwaniu projektów i staramy się sięgać po niemal wszystkie dostępne dla naszej gminy dotacje. O faktycznie pozyskanych przez nas środkach możemy mówić dopiero po rozliczeniu, lecz tu trudno byłoby zachować roczne ramy czasowe, bo to niekoniecznie musi nastąpić w tym roku. Niektóre z inwestycji decyzję o dofinansowaniu otrzymały już w ubiegłym roku, realizowane będą w tym lub następnym, a rozliczenie nastąpi jeszcze później.  Zewnętrzne dofinansowania stanowią jednak w każdym roku ważną część budżetu gminy, stanowiącą o jej nieustającym rozwoju ? wyjaśnia burmistrz Tomasz Szrama.

Sekretarz gminy Krzysztof Nowacki wylicza niektóre przedsięwzięcia, o których dofinansowanie Gmina Oborniki ubiega się aktualnie: remont mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie w gminie Oborniki Wartość zadania to 21 352,64 zł a wnioskowana kwota dofinansowania to 21 150 zł; Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4  za 829 872 zł z solidnym wsparciem finansowym z zewnątrz. Przebudowa i rozbudowa ulicy Łukowskiej, Polnej i Kowanowskiej wraz z budową oświetlenia, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa chodników na łącznej długości 4,053 km to koszt 3 073 349 zł ze wsparciem w wysokości 1 280 798 zł; Funkcjonowanie miejsc opieki dzieci do lat 3 utworzonych w 2011 r. w ramach Programu MALUCH o wartości 113 108 zł i wsparciem zewnętrznym w kwocie 41 850 zł; przebudowa dróg gminnych ul. Droga Leśna), nr 271551 – Puławskiego) – Przylesie, Wybudowanie, Bielawska za 4 310 068 zł i środkami wsparcia w kwocie 2 155 034 zł; Budowa z przebudową bieżni i urządzeniami lekkoatletycznymi wraz z infrastrukturą sportową na terenie Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach za 2 335 422,00 zł ze wsparciem kwotą 949 359 złotych i jeszcze wiele im podobnych inwestycji. Na wydane przez gminę 18 665 663 zł środki zewnętrzne wyniosą aż 9 756 374 zł.

– Te niemal 10 milionów zostanie w infrastrukturze gminnej oraz programach społecznych. Dlatego warto je było pozyskać i będziemy to robić nadal – dodał Tomasz Szrama.

Podobne artykuły