Będzie działka, będą mieszkania

OBORNIKI. Władze Obornik są żywo zainteresowane rządowym programem wspierania budownictwa mieszkaniowego i już wystąpiły do ANR w sprawie przekazania gminie działek w Rudkach.

Jednocześnie burmistrz zlecił sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W piśmie skierowanym do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu napisał: – Zgodnie z rządowym programem finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego planuje się na terenie gminy zwiększyć zasób lokali mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych. Nieodpłatne nabycie przez gminę Oborniki wskazanej nieruchomości umożliwiłoby planowaną inwestycję.

Tomasz Szrama liczy na to, że na otrzymanym od państwa gruncie będzie można wybudować mieszkania w cenie nieprzekraczającej 3000 złotych za metr kwadratowy.

Może tam powstać kameralne osiedle z przestronnymi mieszkaniami o metrażu od 58 do 83 m?, z balkonem lub tarasem oraz małym ogródkiem. Mieszkania zostałyby wykończone ?pod klucz?, gotowe do umeblowania i zamieszkania na rozległym terenie zielonym, idealnym do rekreacji na świeżym powietrzu i dobrze skomunikowanym.

Mieszkania określane jako komunalne mogłyby zostać przeznaczone na wynajem ?z dojściem do własności? lub na wynajem w klasycznym systemie TBS albo jako chronione i wspomagane.

Teraz jednak piłka jest po stronie Agencji i co za tym stoi rządu. Jeżeli gmina pozyska grunty w Rudkach, lista oczekujących na mieszkanie znacznie się skróci.

Podobne artykuły