Umowa partnerską Obornik z Ukrainą

NOWOJAWOROWSK, OBORNIKI. Gmina Oborniki od lat szukała z różnym szczęściem partnerów z krajów znajdujących się poza granicami Polski. Teraz nawiązała kolejne przyjazne stosunki z najmłodszym na Ukrainie miastem Nowojaworowsk.

Cofając się jednak nieco w czasie, warto przypomnieć o próbach nawiązania współpracy z miasteczkiem francuskim i zamiarach nawiązania partnerstwa z Soissons w odległej Bretanii. Więzy były kiepskie i jak potwierdził burmistrz Tomasz Sztama – Po tamtejszych wyborach nowy mer przestał przejawiać ochotą do dalszej współpracy. Podobnie było z miastem belgijskim. Znacznie szczęśliwszym było nawiązanie stosunków partnerskich z niemieckim powiatem Luchow-Dannenberg. Współpraca kwitnie i owocuje wieloma inicjatywami i to na różnych poziomach, a nasze samorządy wiele nauczyły się od Niemców, którzy uczestniczyli dużo wcześniej niż Polska w budowie wspólnoty Unii Europejskiej.

– Teraz przyszedł czas na to, abyśmy swe doświadczenia przekazali dalej – powiedział Tomasz Szrama – dodając – Dziś będzie to Ukraina, potem może Gruzja. Burmistrz poprosił senatora Libickiego, zasiadającego w Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej o wskazanie ukraińskiego partnera. Jan Filip Libicki zaproponował Nowojaworowsk, leżący w połowie drogi pomiędzy granicą Polski a Lwowem. Burmistrz Nowojaworowska przyjął propozycję z nieskrywaną radością i przybył na sesję rady miejskiej wraz ze swym zastępcą. Przekazał zebranym garść informacji. Nowojaworowsk jest najmłodszym miastem na Ukrainie. Ma zaledwie 51 lat. Zostało wybudowane na potrzeby kombinatu chemicznego, który po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości upadł. 30-tysięczne miasto leży około 30 km od granicy z Polską, 25 minut drogi od lotniska we Lwowie. Nowojaworowsk przypomina ogromne blokowisko położone w lesistym terenie.

– Jest po 375 mieszkań w jednym bloku, ostatnio buduje się mniejsze. W mieście rodzi się więcej dzieci niż ludzi umiera i to jedyne takie miasto na Ukrainie ? opowiadał burmistrz. ? Jest szkoła średnia techniczna, pięć przedszkoli i ponad 600 dzieci, dla których zabrakło miejsca w tych przedszkolach. Mamy pałac kultury, wiele zespołów narodowych, festiwal piosenki galicyjskiej. Była przerwa, bo gdy wybuchła wojna zginął jeden z artystów. Kolejny festiwal już będzie. Burmistrz Wasyl Murawlj zaprosił do udziału oborniczan, dodając, że: W Nowojaworowsku uprawia się sporty: boks, sztuki walki, hokej i szachy. W mieście działa ponad 300 firm prywatnych z branży budowlanej, krawieckiej i usługowej.

Nowojaworowsk nie ma historii, jednak teraźniejszość odciska swe piętno tak silnie, że jest co pamiętać. Dwóch mieszkańców zginęło na Majdanie, czterech kolejnych zginęło w wojnie na wschodzie kraju.

Ukraińcy zamierzają wybudować nieopodal Nowojaworowska hurtową giełdę owocowo-warzywną. Zaczęli budować dobre drogi, bo porosyjskie nie są przejezdne.

Burmistrz Wasyl Murawlj mówi dobrze po polsku. Ma 59 lat, urodził się 3 km od granicy z Polską i oglądał polską TV, ucząc się języka.

Senator Jan Filip Libicki rekomendując współpracę z Nowojaworowskiem powiedział: Współpraca z gminami niemieckimi i francuskimi trwa 25 lat i już się od mistrzów wszystkiego nauczyliśmy, a w paru przypadkach uczeń przerósł mistrza. Ukraina jest w przededniu reformy samorządowej, czyli w tym miejscu, w którym myśmy byli w roku 89. Mamy unikalne doświadczenie udanego przejścia z jednego systemu samorządowego w inny, tylko my możemy czegoś nauczyć sąsiadów, a nasze samorządy są podobnej wielkości. To porozumienie trzeba wypełnić jakąś treścią i choć wojna na Ukrainie jest daleko, to jednak można jej doświadczyć wchodząc do urzędu i zderzając się z fotografiami poległych.

Tomasz Szrama dodał: Cieszy mnie, że możemy podjąć współpracę, a jesteśmy miastami, które łączy wiele podobieństw. Nie cieszyłoby mnie partnerstwo polegające na wzajemnych odwiedzinach burmistrzów ze świtami. Liczę na wymianą młodzieży, by łamać stereotypy, na nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami i naszymi mieszkańcami.

Oborniccy radni zgodzili się z burmistrzem. Jednogłośnie poparli współpracę. Obaj burmistrzowie podpisali listy intencyjne, a następnie już w kuluarach nakreślili schemat współpracy młodzieżowej, sportowej, biznesowej oraz wytyczyli kilka kolejnych płaszczyzn, na których będzie można zbudować coś trwałego.

Podobne artykuły