Skwer NSZ

ROGOŹNO. Radni 11 głosami przy 2 wstrzymujących się przyjęli wniosek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Wielkopolska, nadając skwerowi przy ulicy Wielkiej Poznańskiej imię Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zdaniem radnych, żołnierze NSZ nie szczędzili krwi i zdrowia w walce o Wolną Polskę, więc nadanie skwerowi ich imienia jest oddaniem hołdu i należytym upamiętnieniem tych wielkich bohaterów w świadomości społeczeństwa gminy. Z Gminą Rogoźno było związanych kilku żołnierzy NSZ, w tym ppor. Leon Cybulski ps. ?Znicz?, Jan Światowiec, Michał Michalski ps. ?Skała?, Kazimierz Wieczorek ps. ?Zagajny?.

Podobne artykuły