Rusza przebudowa wiaduktu w Łopiszewie

RYCZYWÓŁ. Po latach starań i zabiegów radnego Kazimierza Zielińskiego, ruszają wreszcie prace związane z remontem wiaduktu nad linią kolejową w Łopiszewie. Przebudową obiektu, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 1846P, zajęły się władze powiatu obornickiego. Inwestycja będzie realizowana ze środków finansowych powiatu, Gminy Ryczywół oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

W ramach zaplanowanych na około dwa miesiące prac budowlanych zostanie zerwana nawierzchnia asfaltowa w celu umożliwienia konserwacji belek nośnych. Dopiero po ich odsłonięciu projektant zadecyduje, czy istnieje techniczna możliwość zwiększenia nośności powyżej planowanych 15 ton, o co zabiegał radny Zieliński, doskonale znający potrzeby okolicznych rolników.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz balustrady.

Roboty budowlane spowodują konieczność zamknięcia ruchu na wiadukcie. Wykonawca opracował projekt czasowej organizacji ruchu, zgodnie z którym wyznaczono objazd przez Skrzetusz.

Podobne artykuły