Oborniczanie świętowali w Lüchow dekadę współpracy

OBORNIKI. Obornicka delegacja odwiedziła partnerskie miasto Lüchow w Dolnej  Saksonii, które w sierpniu obchodziło swoje święto. Oborniczan powitał Otto Schiewe, który od wielu lat moderuje, inspiruje i koordynuje wymianę kulturalną pomiędzy obydwoma regionami.

Podczas uroczystej sesji, w czasie której podsumowano dekadę współpracy, obornicka delegacja została ciepło przyjęta przez radnych oraz prowadzącego burmistrza Manfreda Liebhabera. Burmistrz Tomasz Szrama dziękował wszystkim mieszkańcom Lüchow za ich zaangażowanie na rzecz współpracy i wymian szkolnych, kulturalnych, sportowych i zawodowych. Wśród wyróżnionych przez niego Niemców znaleźli się:  Matthias Lippe, Eberhard von Plato, Angelika Erxleben, Reinhard Koehler i Bernd Bruno Meyer.  Minutą ciszy uczczono zaś zmarłego niedawno Michaela Herrmanna – wolontariusza zasłużonego  dla rozwoju kontaktów pomiędzy PCK a DRK. Po zakończeniu sesji długo rozmawiano nie tylko o tym, co  udało się zrealizować w minionym dziesięcioleciu, ale też szukano dalszych ciekawych  idei i pomysłów na rozszerzenie wymian partnerskich. Burmistrz Tomasz Szrama zaprosił również młodych muzyków z Lüchow na kolejne Dni Obornik, w czerwcu 2017. Trzydniowy pobyt w zaprzyjaźnionym Lüchow objął też zwiedzanie. Gości z Polski oprowadzono po najpiękniejszych zakątkach miasta i okolic. Specjalnie dla nich przygotowano też wernisaż współczesnej sztuki miejscowych artystów i uczniów szkoły średniej. Udało się też zwiedzić najnowszy budynek szkoły kształcącej w zakresie zawodów socjalnych i pielęgnacji osób starszych.

Podczas oficjalnych uroczystości z okazji święta Lüchow wystąpił obornicki zespół Brass Band. Oborniccy instrumentaliści pokazali swój wysoki poziom, szybko podbijając serca mieszkańców Lüchow.

Nie był to jednak jedyny polonijny akcent. Wiele wzruszeń wywołało również spotkanie z tamtejsza polonią. W Lüchow mieszka bowiem wielu naszych rodaków, a miejscowy kościół katolicki odgrywa tam istotną rolę w zachowaniu tradycji i patriotyzmu poza krajem.

W skład delegacji weszli prócz burmistrza Obornik, panie: Beata Matelska, Zofia Kotecka i Małgorzata Ludzkowska. Towarzyszył im komendant Straży Miejskiej Jacek  Klawiter oraz Adam Maliński, występujący w roli tłumacza.

Podobne artykuły