Są pieniądze na dofinansowanie firm

OBORNIKI. Gmina Oborniki wraz z paroma innymi gminami oraz z podmiotem spoza sektora finansów publicznych, przystąpiła do wspólnej realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dotyczy on wdrożenia rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi.

Wspólny projekt uzyskał dofinansowanie i zajął 1 miejsce na liście rankingowej.

Szacowana wartość Projektu: ok. 1 600 000,00 złotych brutto, z której to kwoty projekt będzie dofinansowany w 84,28% wydatków kwalifikowanych w czasie jego trwania od października 2016 do września 2017.

Podobne artykuły