Szerokie plany przedsiębiorstwa komunalnego z Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Powstałe pod koniec ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole przejęło zadania swego poprzednika z Czarnkowa z siedziba w Brzeźnie a stan zastany przypominał krajobraz po bitwie. Wystawiano ryczywolanom rachunki a brak inwestowania w infrastrukturę doprowadził urządzenia wodno kanalizacyjne niemal do śmierci technicznej.

Obecnego prezesa ryczywolskiej komunalki Maciej Kozłowskiego czeka nie lada orzech do zgryzienia i wiele prac do wykonania. Aby sprawnie i długo dostarczać mieszkańcom gminy wodę i odbierać ścieki musi zmodernizować całą infrastrukturę, zaplanować nowe inwestycje, zadbać o właściwą dokumentację techniczną i starać się pozyskać na to wszystko środki zewnętrzne.

Pytany o priorytetu wylicza: Wiele uwagi poświęcamy oczyszczalni ścieków w Ryczywole. Przeprowadziliśmy remont prasy odwadniania osadu, pomp osadu nadmiernego i wody nadosadowej, a jeszcze w czerwcu zostanie dokonana wymiana szczotek przy sicie pionowym. Zostały wykonane też drobne remonty w Stacji Uzdatniania Wody w Ryczywole w postaci wymiany armatury odcinającej i dołożenia nowych kranów spustowych dla każdego z filtrów. Założono też monitoring oraz wizualizację, dlatego konieczna była wymiana urządzeń pomiarowo-sterujących. Dokonaliśmy wymiany pięciu hydrantów naziemnych, które były niesprawne ? w Gorzewie, w Ryczywole, w Lipie i Dąbrówce Ludomskiej. Niezbędna jest jednak dalsza rozbudowa systemu automatyki i sterowania, wymiana pompy głębinowej i montaż pomp rezerwowych II stopnia. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni będzie możliwa po wykonaniu pełnej dokumentacji technicznej, nad którą intensywnie pracujemy. Przewidujemy m.in. wykonanie nowego układu higienizacji osadu i jego transportu na istniejący magazyn osadu oraz renowację i naprawę powierzchni betonowych istniejącego zbiornika pompowni ścieków surowych i montaż prasy odwadniania osadu w budynku murowanym.

Prezes zadbał też o dobrostan stacji uzdatniania wody. Przygotowywane są projekty dotyczące rozbudowy stacji w Gorzewie z jednoczesną likwidacją przestarzałej jednostki w Ludomach. Zakłada budowę zbiorników retencyjnych i odstojnika wód popłucznych, zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, technologiczno-instalacyjną modernizację ujęcia i samej stacji.

W Ludomach będzie konieczna budowę stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz kontenerowego budynku z instalacjami wewnętrznymi. W chwili obecnej w Ludomskiej oczyszczalni ścieków wykonano już podstawowy monitoring z możliwością wysyłania alarmów do obsługi stacji. Naprawiono jedną z dwóch pomp II stopnia oraz dokonano wymiany zaworu zwrotnego w układzie podnoszenia ciśnienia wody. W planach jest także wymiana przepompowni ścieków. Został tam założony monitoring wraz z wizualizacją w pełnym zakresie dla wszystkich przepompowni ścieków na terenie gminy. Na bieżąco odbywa się czyszczenie zbiorników wszystkich pompowni.

Dużym problemem dla niektórych mieszkańców są jednak kanalizacje deszczowe. Wiele odbiera wodę z dróg powiatowych a zarządca tych dróg najwyraźniej niue dostrzega problemy zalewania posesji i całych ulic.

W tej sprawie trwa przesyłanie korespondenci, są organizowane spotkania z udziałem władz powiatu oraz gminy i na razie trwa impas. Ruszyły jednak prace projektowe dotyczące rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Przyjaźni i przebudowy tejże na ul. Kolejowej.

Prezes Kozłowski poinformował: Chcemy też rozbudować sieć wodociągową m. in. w Ludomkach poprzez połączenie z istniejącą siecią w Ludomach oraz wybudować rozdzielczą sieć łączącą Zawady z Nininem.

Planuje zaprojektowanie rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej: w Ryczywole na ul. Mikołajczyka, w Gorzewie od nr 50 do 43, w Ludomkach, w Lipie (Lipa Azja, Lipa na bagnach – ok. 3600 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1300 m kanalizacji sanitarnej tłocznej). Przewiduje, że łącznie skorzysta na tym 780 mieszkańców gminy. Ambitne są plany zarządu przedsiębiorstwa i należy jedynie życzyć ich realizacji.

Podobne artykuły