Powstało Stowarzyszenie Absolwentów obornickiego LO

OBORNIKI. Stowarzyszenie gromadzi absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach, którzy kształcili się w latach 1961-965. Ich aktywność rozpoczęła się od spontanicznie zorganizowanego zebrania 2 grudnia 2014 roku. Jak wyjaśniają jego organizatorzy ? atmosfera spotkania była tak gorąca, że postanowiliśmy przygotować uroczysty Jubileusz 50-lecia zdania matury i tym samym spotykać się na kolejnych zebraniach organizacyjnych na lotnisku w Słonawach. Wkrótce przedstawiliśmy się dyrekcji liceum, która przyjęła nas z życzliwością udzielając wsparcia w przygotowaniach.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 30 maja 2015 roku. Wzięło w nich udział 46 osób oraz zaproszeni goście, dawni profesorowie i Starosta Obornicki. Podczas rozpoczynającej uroczystość mszy św. w kościele Miłosierdzia Bożego wspomniano koleżanki i kolegów, którzy odeszli. Absolwenci odwiedzili też liceum, by w końcu wspólnie biesiadować w restauracji Gryszczeniówka. Jak podkreślają organizatorzy spotkania ? wiele zawdzięczmy hojności kolegów, którzy wsparli Jubileusz finansowo. Podjęliśmy wtedy decyzję o corocznych, oficjalnych majowych spotkaniach i otwartych piknikach w pierwszy weekend września na lotnisku w Słonawach. W roku 2016 świętowaliśmy już 51. rocznicę matury, zabawą w Boruchowie poprzedzoną nieznacznie stresującym dyktandem w sali nr 12 naszego liceum; w tej konkurencji zwyciężyli wszyscy.

Po spotkaniu tym coraz żywsza stała się idea utworzenia stowarzyszenia, które pozwoliłoby realizować pomysły i założenia, pojawiające się podczas spotkań. 16 lutego tego roku odbyło się zebranie organizacyjne i dzięki wsparciu dyrektor Agnieszki Katarzyny Balcerowiak, która użyczyła gościnnie licealnego adresu powołano Stowarzyszenie Absolwentów Matura 65.

Wśród jego statutowych celów znalazły się: wspieranie Liceum Ogólnokształcącego, integrowanie środowiska absolwentów i pomoc wzajemna, podejmowanie działań na rzecz środowiska miasta i jego historycznej pamięci. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest dr Adam Borowicz, wiceprezesem Jerzy Kania, skarbnikiem Aleksandra Pedde, sekretarzem Tadeusz Nowicki. Członkiem zarządu jest także Anna Małecka, a kronikarzem Andrzej Mysiak.

Podobne artykuły